Switch to Aircrafts

Защита на личните данни

1.Съдържание на онлайн предложението
Авторът не поема отговорност за актуалността , истиността , пълнотата и качествотона предоставената информация. Юридически искове към автора за нанесени материални или идеални щети при използването на предоставената информация, респективно причинени от използването на грешна или непълна информация са изключени, дотолкова, доколкото няма доказано умишлено или грубо нарушение от страна на самия автор.Всички предложения са свободни и необвързващи.

2. Авторски права и запазена марка
Автора се стреми, в своите публикации, да спазва всички авторски права при използването на графики, звукови и видео оформления и текстове, да използва собствени графики ,собствени звукови и видео оформления и тесктове или освободени от лицензиране графики,звукови и видео оформления и текстове.

Всички запазени или защитени от трети лица търговски марки и знаци,назовани в това предложение , подлежат без ограничение, на условията в действащите правни норми за защита на търговските марки и знаци и правото на собственост.Споменаването на една търговска марка, не води до изключение от правото за защита от трети лица.

Публикуването или използването на графики, звукови и видео оформления и текстове, собственост на автора е изключено , без неговото съгласие.

3. Юридическа сила
Тези общи условия следва да се разглеждат като част от интернет предложението на автора.Доколкото част или отделна формулировка от този текст не нарушава частично или напълно действащите правни норми, съдържанието и валидността на този документ следва да останaт непокътнати.

Nobelclean Diamonding Service GmbH
Theaterstrasse 22
53111 Bonn
Telefon 0228-28629450
Telefax 0228-28629459
eMail: info@nobelclean.de

Bankverbindung:  QONTO BANK

IBAN:  DE07 1001 0123 3149 1739 97
BIC:     QNTODEB2XXX


Председател на управителния съвет: Ralph Wuttke

контакт

Nobelclean Diamonding Service GmbH

Theaterstaße 53111
Bonn, Germany

+49 (0) 228 28629450

info@nobelclean.de
     Your message has been sent.
SEND

Copyright © 2011-2018 Nobelclean

GDPR Nobelclean.de

NOBELCLEAN Diamonding Service GmbH möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies, um die Seite für Sie zu verbessern und nutzerrelevant zu gestalten. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite erhalten Sie hier.

Einverstanden